Služby

Jednoduché učtovníctvo

 • Úvodná konzultácia s klientom a nastavenie vedenia agendy
 • Kontrola dokladov a ich správne vyhotovenie
 • Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy
 • Evidencia bankových výpisov,
 • Evidencia majetku a kalkulácia odpisov
 • Evidencia DPH a daňové priznanie k DPH
 • Evidencia faktúr
 • Spracovanie výkazov k DPH,
 • Spracovanie daňového priznania pre FO (B)
 • Poradenstvo a optimalizácia príjmov a výdavkov

Podvojné učtovníctvo

 • Úvodná konzultácia s klientom a nastavenie vedenia účtovníctva
 • Účtovanie dokladov podľa postupu vedenia podvojného účtovníctva
 • Účtovanie bankových výpisov a pokladničných dokladov
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • Vedenie evidencie krátkodobého, dlhodobého majetku a kalkulácia odpisov
 • Spracovanie výkazov k DPH
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Poradenstvo a optimalizácia výnosov a nákladov

Úvery a poistenia pre firmy, SZČO

 • Úvodná konzultácia s klientom o finančných možnostiach
 • Zastupovanie pri riešení úveru pre SZČO
 • Zatupovanie pri riešení úveru pre podnikateľov ( konateľov)
 • Zastupovanie pri riešení úverov pre firmy
 • Zastupovanie pri riešení lízingu na kúpu majetku
 • Zastupovanie pri riešení poistenia pre podnikateľov alebo firiem
 • Zastupovanie pri riešení poistenia zamestnancov alebo dôchodkového piliera zamestnancov
 • Spolupráca so všetkými bankami, poisťovňami a lízingovými spoločnosťami na SR trhu
 • Konzultácie a poradenstvo pri riešení úveru na kúpu majetku, preklenutie náročného obdobia alebo investovania

Založenie Vášho podnikania

 • Úvodná konzultácia s klientom o výbere druhu podnikania
 • Založenie s.r.o.
 • Zmeny v s.r.o.
 • Založenie živnosti
 • Poradenstvo pri výbere druhu podnikania