Cenník

Jednoduché učtovníctvo

 • Od 65€ / paušál mesačne do 100 zápisov
 • 0,65€ / 1 položka do 100 zápisov
 • Nad 100 zápisov nastavenie ceny po individuálnej konzultácii s klientom

Poznámka: * 1 zápis je zaúčtovanie 1 pohybu v účtovníctve

Podvojné učtovníctvo

 • od 80€ / paušál mesačne neplatca DPH
 • od 90€ / paušál mesačne platca DPH
 • 0,80 € / 1 položka do 100 účtovných zápisov
 • Paušál zahŕňa celkové vedenie agendy klienta, podávanie mesačných výkazov na finančnú správu
 • Nad 100 zápisov nastavenie ceny po individuálnej konzultácii s klientom.

Poznámka: * 1 zápis je zaúčtovanie 1 pohybu v účtovníctve

Mzdová agenda

 • 12€ / spracovanie mzdy  1 zamestnanca (do 5 zamestnancov), nad 5 zamestnancov individuálna konzultácia s klientom
 • 10€ / prihlásenie a odhlásenie 1 zamestnanca do SP, ZP
 • 12€ / ročné zúčtovanie dane 1 zamestnanca

Daňové a ekonomické poradenstvo

 • Registrácia k DPH: od 100€-250€ podľa druhu registrácie DPH.
 • Daňové priznanie pre FO (A):  40€
 • Daňové priznanie pre FO (B) podľa rozsahu agendy: od 50€-100€
 • Daňové priznanie pre PO podľa rozsahu agendy: od 150-250€
 • Daňové priznanie za motorové vozidlo / 1 auto: 15€
 • Daňové priznanie za nehnuteľnosť: 15€
 • Súhrnný výkaz k DPH/ mesačne: 15€
 • Daňové priznanie k DPH (neplatiteľ DPH, z prijatej služby): 20€
 • Daňové priznanie k DPH ( platiteľ DPH): 40€
 • Daňové poradenstvo: 35€/ hod
 • Ekonomické poradenstvo: 25€ / hod

Založenie podnikania

 • Založenie s.r.o. bez podania na ORSR: od 50€-100€ (spracovanie zakladateľských zmlúv pre klienta podľa počtu konateľov/spoločníkov)
 • Založenie s.r.o. s podaním na ORSR: od 100€-250€ (spracovanie založenia až po zápis do obchodného registra.)  Cena za službu stanovená podľa počtu konateľov/spoločníkov.
 • Zmeny v s.r.o bez podania na ORSR.: 100€
 • Zmeny v s.r.o. s podaním na ORSR: 150€
 • Založenie živnosti online: 20€

Cena za službu je bez súdnych poplatkov a kolkov. Nastavenie druhu podnikania konzultujeme s klientom individuálne. 

Poskytovanie úverov a poistenia pre podnikateľov

 • Konzultácia a riešenia : Bezplatná ak sa klient rozhodne úver alebo poistenie  riešiť s nami
 • Spolupracujeme so všetkými bankami, poisťovňami a lízingovými spoločnosťami na SR
 • Klient nám nikdy neplatí za vyriešenie úveru alebo poistenia nakoľko táto služba je stanovená províziou od finančných spoločností a klient  z tejto služby nenesie náklady
 • Cena za poradenstvo je stanovená podľa aktuálne cenníka služieb.

Úvodná konzultácia s klientom je vždy BEZPLATNÁ

Klientovi vždy vopred pošleme faktúru za poskytnuté služby a platbu si vzájomne odsúhlasíme.

Všetky osobné údaje klienta sú spracovávané podľa aktuálneho platného GDPR formuláru, ktorý mu na úvodnej konzultácii vždy vysvetlíme a vzájomne si ho odsúhlasíme.