Účtovníctvo, mzdy, poradenstvo

profesionálny prístup a odbornosť

AI – učtovníctvo

Sme účtovnícka firma, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť pre klienta komplexnosť poskytovaných služieb s profesionálnym prístupom a odbornosťou. Naším klientom zabezpečujeme istotu v každom smere podnikania či už ste začínajúca firma alebo zabehnutý podnikateľ.

Často sa meniaca legislatíva alebo zákony sú pre nás alfou a omegou, aby sme klientom vždy vedeli poskytnúť aktuálne informácie a zabezpečiť správne nastavenie ich podnikania.

Úvodná konzultácia s klientom je vždy BEZPLATNÁ.

Tešíme sa na našu spoluprácu!

Komplexné služby s profesionálnym prístupom

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie mzdovej agendy

Spracovanie mzdovej agendy

Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo